uniwersytet-dzieciecy
oferta-edukacyjna

book_flat_book_png_book_icon_web_icon_png copy

about-us

tworcze-mozg

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wielokierunkowa działalność zmierzająca do kreowania nowej wizji  człowieka – samodzielnego, kreatywnego,podejmującego aktywność autoedukacyjną.

our-service-three

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

Organizację i prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego

Działania zmierzające do całożyciowego rozwoju jednostki,permanentnego uczenia się

Współpracę z Uniwersytetami Dziecięcymi i uczelniami wyższymi w kraju i za granicą

Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia

Promocja wolontariatu w środkach masowego przekazu

Prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej

cele

NAUKA

edukacja, oświata i wychowanie

PODTRZYMYWANIE

i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

ORGANIZACJA

wypoczynku dzieci i młodzieży

PRZECIWDZIAŁANIE

uzależnieniom i patologiom społecznym

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY

macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI

władzy państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi

DZIAŁALNOŚĆ

charytatywna

OCHRONA

i promocja zdrowia

ROZBUDZANIE

ciekawości poznawczej

POPULARYZOWANIE

nauki

WSPIERANIE

pasji, zdolności i talentów

UŚWIADAMIANIE

potrzeby uczenia się przez całe życie, ustawicznego doskonalenia się

WDRAŻANIE

każdej jednostki do pracy na rzecz własnego rozwoju

our-philosophy-is

Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie,
trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć

Tony Stockwell
loga

Kontakt