Czy można zobaczyć dźwięk? Jak stworzyć obraz fali dźwiękowej? Muzyki, słów, czy dźwięków przyrody?

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

Zapraszamy Studentów i Rodziców 8 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00 do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
na ostatnie już zajęcia w tym roku akademickim – 2018/2019.

W programie m.in.:

  • Wykład interaktywny nt. Czy można zobaczyć dźwięk? Jak stworzyć obraz fali dźwiękowej? Muzyki, słów, czy dźwięków przyrody? –

mgr inż. Dariusz Tulej, Centrum Edukacyjne Tamariki.

 

 • Zakończenie roku akademickiego 2018/2019

(wręczanie dyplomów, zbiorowe zdjęcie).

 

Bardzo prosimy o wpisanie do indeksów:

 

mgr inż. Dariusz Tulej

 

Wykład interaktywny nt. Czy można zobaczyć dźwięk? Jak stworzyć obraz fali dźwiękowej? Muzyki, słów, czy dźwięków przyrody?

 

08.06.2019

 

Do zobaczenia!!!

Czy jaskiniowcy byli artystami?

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

11 maja 2019 r. zapraszamy studentów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu ul. Słowackiego 55 na warsztaty nt. Czy jaskiniowcy byli artystami? Podczas warsztatów, które poprowadzi Magdalena Bednarek (Fundacja Arete, Centrum Edukacji Twórczej) studenci m.in. będą lepili mamuta z gliny.

 

Warsztaty  odbywać się będą w 3 grupach, czas trwania – 1 godzina 30 minut dla grupy (przydział dzieci do grup zgodny z informacją przekazaną drogą  mailową).

 

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem. Zaraz za wejściem głównym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na dzieci będą czekały studentki, które zaprowadzą grupę na warsztaty.

 

Odbiór dzieci w tym samym miejscu, gdzie była zbiórka!

Prosimy o dokonanie wpisu do indeksu według wzoru:

 

Magdalena Bednarek

warsztaty nt.  Czy jaskiniowcy byli artystami?    11.05.2019

 

 

Do zobaczenia!!!

Czarowanie kolorami – czyli ile chemii jest w czarach, a ile czarów jest w chemii?

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

 

27 kwietnia 2019 r.  zapraszamy studentów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu ul. Słowackiego 55 na warsztaty nt.: Czarowanie kolorami – czyli ile chemii jest w czarach, a ile czarów jest w chemii? – mgr inż. Dariusz Tulej, Centrum Edukacyjne Tamariki

 

Warsztaty  odbywać się będą w 3 grupach po 1godzine i 30 minut dla grupy (przydział dzieci do grup zgodny z informacją przekazaną drogą  mailową).

 

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem. Zaraz za wejściem głównym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na dzieci będą czekały studentki, które zaprowadzą grupę na warsztaty.

 

Odbiór dzieci w tym samym miejscu, gdzie była zbiórka!

Rodzice dzieci, które nie oddały indeksu proszeni są o dokonanie wpisu według wzoru:

 

mgr inż. Dariusz Tulej

warsztaty nt.  Czarowanie kolorami – czyli ile chemii jest w czarach, a ile czarów jest w chemii?    27.04.2019

 

 

Do zobaczenia!!!

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Autokreacji zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Raciborzu ul. Bukowa 1 pokój nr 113 (pierwsze piętro).

Początek obrad:

 • I termin godz. 16.30
 • II termin godz. 16.50**

 

**Zgodnie z § 20 ust. 2 statutu  Stowarzyszenia uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na tym zebraniu.

 

Gabriela Kryk – prezes Zarządu

Joanna Rzepiel – wiceprezes Zarządu

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok (sprawozdanie merytoryczne
  i  finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 rok i kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną za 2018 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium
 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 roku oraz za kadencję.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku i za kadencję.
 16. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Edukacji
  i Autokreacji w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 17. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Edukacji
  i Autokreacji w sprawie zatwierdzenia planu finansowego.
 18. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo – Wyborczą kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 19. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 20. Przedstawienie kandydata na Pełnomocnika do zawierania umów między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz rozstrzygania sporów między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 21. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Edukacji
  i Autokreacji w sprawie powołania Pełnomocnika do zawierania umów między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz rozstrzygania sporów między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 22. Uchwalenie składek członkowskich i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 23. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok.
 24. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 25. Podziękowania, sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

Ślady kryminalistyczne odnalezione przez psy służbowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

13 kwietnia 2019 r. zapraszamy studentów na godzinę 10.00 do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ul. Słowackiego 55 na wykład interaktywny pn. Ślady kryminalistyczne odnalezione przez psy służbowe, który poprowadzi Joanna Stojer – Polańska, doktor nauk prawnych, kryminalistyk. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem.

Do zobaczenia!!!

Czy kamień może leczyć?

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

23 marca 2019 r.  zapraszamy studentów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu ul. Słowackiego 55 na warsztaty nt.: Czy kamień może leczyć? – dr inż. Marta Wróbel, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej

Warsztaty  odbywać się będą w 3 grupach po 1 godzinę 30 minut dla grupy (przydział dzieci do grup zgodny z informacją przekazaną drogą mailową).

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem. Zaraz za wejściem głównym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na dzieci będą czekały studentki, które zaprowadzą grupę na warsztaty.

Odbiór dzieci w tym samym miejscu, gdzie była zbiórka!

Rodzice dzieci, których nie było na ostatnich zajęciach proszeni są o dokonanie wpisu do indeksu według wzoru:

 

dr inż. Marta Wróbel

warsztaty nt.  Czy kamień może leczyć?

 

   23.03.2019

 

Do zobaczenia!!!

Czy kamień może leczyć?

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

23 marca 2019 r.  zapraszamy studentów do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu ul. Słowackiego 55 na warsztaty nt.: Czy kamień może leczyć? – dr inż. Marta Wróbel, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej

Warsztaty  odbywać się będą w 3 grupach po 1 godzinę 30 minut dla grupy (przydział dzieci do grup zgodny z informacją przekazaną drogą mailową).

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem. Zaraz za wejściem głównym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na dzieci będą czekały studentki, które zaprowadzą grupę na warsztaty.

 

Odbiór dzieci w tym samym miejscu, gdzie była zbiórka!

Rodzice dzieci, których nie było na ostatnich zajęciach proszeni są o dokonanie wpisu do indeksu według wzoru:

 

dr inż. Marta Wróbel

warsztaty nt.  Czy kamień może leczyć?

 

   23.03.2019

 

 

Do zobaczenia!!!

Rozpoczęcie semestru letniego

DRODZY RODZICE ORAZ STUDENCI !

 Rozpoczynamy semestr letni roku akademickiego 2018/2019 UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO W RACIBORZU.

9 marca 2019 r. zapraszamy Państwa i dzieci na  godzinę 10.30 do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, na wykład interaktywny nt. Zagrożone gatunki polskiej fauny – działania leśników przyrodników związane z ich ochroną i przywracaniem do środowiska, który poprowadzi mgr inż. Elżbieta Wójtowicz, Kierownik  Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Kobiór. 

Po wkładzie zostanie przedstawiony szczegółowy plan zajęć w semestrze letnim, w którym dominują warsztaty (wydłużamy ich czas do 1h 30 min. dla grupy!), podczas których na studentów czeka wiele aktywności i atrakcji z różnych dziedzin nauki. Będą mogli m.in.:

 • poznać zagrożone gatunki polskiej fauny i działania leśników;
 • dowiedzieć się, czy kamień może leczyć i przygotować własny leczniczy preparat mineralny;
 • poznać kryminalistyczne psie historie, ślady odnalezione przez psy służbowe;
 • dowiedzieć się, czy jaskiniowcy byli artystami? Dlaczego malowali człowieka, jak artysta, a ludzi jak przedszkolaki? Z czego robili farby i pędzle? Dlaczego mężczyźni na skalnych malowidłach mieli rogi? Będą mieli także okazję własnoręcznie przygotować jaskiniowy wisiorek z ceramiki (imitującej skamieliny), koralików
  i piórek lub naczynie z gliny z wałeczków, albo mamuta z gliny.

Ponadto podczas zajęć w semestrze letnim na studentów czekają jeszcze inne niespodzianki!

Zajęcia odbywać się będą, tak jak dotychczas, w soboty  – maksymalnie  dwa razy
w miesiącu.

 

UWAGA:

 1. Bardzo prosimy o dokonanie wpłaty za semestr letni roku akademickiego 2018/2019 do 17 marca 2019 r. na konto:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji

47-400 Racibórz   ul. Bukowa 1

NRB  14 8475 0006 2001 0015 6286 0001 Bank Spółdzielczy, Racibórz ul. Klasztorna 3

w tytule: Uniwersytet Dziecięcy, nazwisko i imię dziecka (studenta).

 

Wysokość opłaty za semestr letni 2018/2019 jest taka sama od wielu lat:

 • 100 zł– nowi studenci (w tym 20 zł opłata za indeks)
 • 80 zł–dzieci kontynuujące studia na Uniwersytecie Dziecięcym
 • 50% zniżkina trzecie i kolejne dziecko studiujące na Uniwersytecie Dziecięcym                          w Raciborzu, czyli 40 zł  (jeśli rozpoczyna studia  to jeszcze opłata za indeks 20 zł  – razem  60 zł ).

 

 1. W przypadku nowych studentów prosimy rodziców o pobranie ze strony internetowej tworzymysiebie.pldokumentów (zgłoszenia udziału w zajęciach UD, oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku, oświadczenia o Polityce Prywatności, Regulaminie UD) i wysłanie ich skanów lub zdjęć na adres mailowy: uniwersytet.dzieciecy@wp.pl (oryginały prosimy dostarczyć na zajęcia w dniu 09.03.2019r):

 

 1. W razie wątpliwości – kontakt telefoniczny –  604145541.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODRÓŻY W ŚWIAT NAUKI!

„Moje zainteresowania – hobby”

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

2 lutego 2019 o godzinie 10.30 w Pałacyku Rafako przy ulicy Łąkowej 33 w Raciborzu odbędą się kolejne zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego z cyklu „Moje zainteresowania – hobby”. Tym razem przedstawią je:

 1. Dominik Pundyk – prezentacja na temat klocków lego.
 2. Jan i Łukasz Lechoszest – “Lego Mindstorm” (pokaz robotów i ich możliwości, np. robota, który sam układa kostkę Rubika).
 3. Joanna Graj – Świnki morskie – ani świnki, ani morskie, więc co?
 4. Maja Rzepiel – Flet poprzeczny- magiczny instrument.

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem

Bardzo prosimy o dokonanie wpisu do indeksu:

 

Dominik Pundyk

Jan i Łukasz Lechoszest

Joanna Graj

Maja Rzepiel

 

Moje zainteresowania – hobby

2.02.2019

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców!

Podstawy obrony cywilnej – recepta na sytuacje kryzysowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Studenci!

12 stycznia 2019 r. zapraszamy studentów wraz z rodzicami na godzinę 10. 30 do Pałacyku Rafako przy ulicy Łąkowej 33 w Raciborzu na wykład interaktywny pn. Podstawy obrony cywilnej – recepta na sytuacje kryzysowe. Wykład poprowadzi Łukasz Karaś, doktor nauk prawnych, adwokat, nauczyciel akademicki, instruktor sportów obronnych i strzelectwa sportowego.

Podczas wykładu odbędzie się pokaz prawidłowego zachowania podczas sytuacji kryzysowych.

Prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczonym czasem.

Do zobaczenia!!!

Dziękuję i pozdrawiam!

Kontakt