Obserwatorium Geofizyczne

Podczas ostatnich zajęć studenci dowiedzieli się, że w piwnicy Obserwatorium Geofizycznego w Raciborzu na głębokości trzech metrów znajdują się trzy sejsmografy mechaniczne zaprojektowane i zbudowane przez prof. Carla Mainkę, dwa wahadła poziome (północ–południe, wschód–zachód) i jedno wahadło pionowe. Każdy z sejsmografów ma własne urządzenie rejestracyjne, badany sygnał jest kreślony rysikiem na taśmie papierowej kopconej sadzą. Czas rejestracji jest kontrolowany kontaktowym zegarem wahadłowym. Obserwatorium ma status zabytku, jest skarbem pod względem architektonicznym i naukowym. Dzięki staraniom Instytutu Geofizyki PAN, Miasta Racibórz i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach budynek obserwatorium został w ubiegłym roku gruntownie odrestaurowany. Obserwatorium założył prof. dr Carl Mainka, jeden z pionierów europejskiej sejsmologii, teoretyk i konstruktor sejsmografów mechanicznych. Główną przyczyną wybudowania stacji badawczej w Raciborzu były badania geofizyczne tąpnięć górniczych, wywołanych wydobyciem węgla kamiennego, wskutek których powstawały poważne szkody górnicze w mieście.

Studentom przedstawiono także budowę Ziemi i jej miejsce w kosmosie, przyczyny powstawania trzęsień ziemi (naturalne i wywołane działalnością człowieka), ideę budowy sejsmometru (model 3 wahadeł) i sposoby rejestracji sygnałów (pokaz indukowania prądu – cewka z Galwanometrem; sejsmometr i geofon z oscyloskopem).

Zajęcia przeprowadził mgr Jan Kalabiński, Stowarzyszenie „SKALA” na Rzecz Raciborskiego Obserwatorium Geofizycznego. Dziękujemy!

Wytwarzanie energii elektrycznej

1 lutego 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbył się wykład interaktywny pn. Wytwarzanie energii elektrycznej, który poprowadził dr inż. Piotr Kalus, PWSZ w Raciborzu.

W pierwszej części młodzi studenci zapoznali się z różnymi wielkościami napięcia od 1,5V do 750 tyś. woltów oraz z bezpieczeństwem w użytkowaniu prądu elektrycznego.

Następnie zostały przedstawione doświadczenia fizyczne wytwarzania prądu przez ruchomy magnes i cewkę. Na tej podstawie wytłumaczono działanie elektrowni węglowej dołączając wiedzę z zakresu wytwarzania pary wodnej i działania turbiny.

Pozostałe elektrownie (jądrowe , wodne i wiatrowe) wytwarzają prąd w podobny sposób, lecz inaczej pozyskuje się energię mechaniczną do „kręcenia kołem”.

Studenci mogli sami wytworzyć prąd jak w elektrowni wiatrowej dmuchając w wiatraczek czy kręcąc korbką.

W ostatniej części studenci poznali inne metody wytwarzania prądu w formie doświadczeń fizycznych. Zbudowane zostało proste ogniwo chemiczne (zasada działania baterii), pokazano jak oświetlając fotoogniwo wytwarza się prąd oraz jak Ogniwo Peltiera zamienia różnicę temperatur na energię elektryczną.

Wspólne muzykowanie

Zainteresowania odgrywają ważną rolę w życiu oraz mają wielki wpływ na zachowania
i postawy człowieka. Podczas ostatnich zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, które odbyły się 11 stycznia 2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Raciborzu swoje niektóre zainteresowania, hobby przedstawił Pan Michał Fita Wiceprezydent Raciborza. Studenci z zaciekawieniem słuchali wypowiedzi na temat jego zainteresowań bębnami oraz historii związanej z aktywnością muzyczną i tworzeniem własnej kolekcji instrumentów, z którą częściowo mogli się zapoznać. Wiele pozytywnych emocji towarzyszyło także uczestnikom zajęć podczas wspólnej, spontanicznej gry na instrumentach w rytm nadany przez naszego gościa.

Panie Wiceprezydencie – bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze wspólne muzykowanie!

Wycieczka

W sobotę, 14 grudnia studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu, udali się na interaktywną wycieczkę bożonarodzeniową do Opavy, gdzie odwiedzili Śląskie Muzeum Ziemskie. Zobaczyli bogactwo zbiorów z zakresu od przyrody żywej i nieożywionej poprzez prehistorię, historię aż po historię sztuki. Aktualnie zbiory Działu Przyrody, na które składają się kolekcje tematyczne: botaniczna, zoologiczna, paleontologiczna i geologiczna, liczą blisko 12 tys. pozycji inwentarzowych, pod którymi kryje się około 45 tys. okazów. Nasi studenci byli żywo zainteresowani znajdującymi się tam eksponatami i zachwyceni możliwością zwiedzenia muzeum. Ciekawość wzbudziła również wystawa czasowa, prezentująca zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach. Następnie, aby poczuć atmosferę panującą na opavskim rynku, wybraliśmy się kiermasz bożonarodzeniowy. Dzieci mogły zakupić świąteczne smakołyki oraz lokalne rękodzieło – ozdoby, stroiki. Współorganizatorem wycieczki było Miasto Racibórz. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wiceprezydenta – Pana Michała Fity – za okazaną pomoc i uczestnictwo w naszej wycieczce naukowo – dydaktycznej.

Wściekłe zimne Mikołajki- czyli co potrafi ciekły azot

Na warsztatach pt. „Wściekle zimne Mikołajki, czyli co potrafi ciekły azot” studenci mogli zobaczyć w akcji ciekawą substancję jaką jest skroplony azot. Podczas pokazu przedstawione zostały najróżniejsze eksperymenty, które w praktyczny sposób ukazywały fizyczne oraz chemiczne właściwości ciekłego azotu. Po pokazie studenci przekonali się, że ta fascynująca, lecz niebezpieczna substancja ma też przyjemne właściwości i mogli spróbować kuchni molekularnej. Na koniec zajęć w spektakularnym eksperymencie uczestnicy zobaczyli jaka wielka siła drzemie w ciekłym azocie i mogli podziwiać, jak kolorowe kule rozlatują się w towarzystwie dymu i huku. To były naprawdę emocjonujące warsztaty. 

Kryminalne zagadki

Ostatni wykład interaktywny, który poprowadziła dr Joanna Stojer – Polańska dotyczył zagadek kryminalnych rozwiązywanych dzięki różnym zdobyczom kryminalistyki: daktyloskopii – badaniu śladów linii papilarnych, mechanoskopii – oddziaływaniu jednego przedmiotu na drugi, osmologii – badaniu zapachu czy też traseologii, nauki badającej ślady przemieszczania się. Wszystko na podstawie głośnych zagadek kryminalnych w toku historii człowieka. Słuchacze poznali także ojców współczesnej kryminalistyki, ich osiągnięcia w dziedzinie badania śladów oraz dowiedzieli się, jak radzono sobie wcześniej z wykrywaniem przestępstw w czasach, kiedy kryminalistyki jeszcze nie było. Studenci poznali również różne rodzaje śladów kryminalistycznych: takie, które możemy zobaczyć i takie, które musimy zbadać pod mikroskopem, jak również te, których nie zobaczymy w ogóle. Podczas zajęć przedstawiona została też praca psów służbowych, czyli funkcjonariuszy na 4 łapach, w prawdziwych historiach kryminalnych.

Anielska twórczość

Wy jeszcze śpicie, a my już działamy. Anioły w sztuce występują bardzo często. O ich istnieniu mówi nie tylko religia chrześcijańska i Biblia. Występują także w wierzeniach m.in. starożytnych Egipcjan. Anioł kojarzony jest powszechnie
z czymś pozytywnym, dobrym, zapewniającym nam bezpieczeństwo. Dziś tworzymy własne anioły.

„Pan Tomek i jego domek, czyli o architekturze i budowaniu”

26 października br. miało miejsce kolejne spotkanie Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych dr inż. arch. Adam Bednarski z Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu przedstawił wykład pt.: „Pan Tomek i jego domek, czyli o architekturze i budowaniu”. Wykład miał interaktywny charakter. Prowadzący przybliżył młodym słuchaczom istotę „domu”, z czego wynika różnorodność form budynków o tej funkcji oraz czym kieruje się architekt przy projektowaniu domu. W trakcie prezentacji słuchacze mogli zadawać pytania, odgadywać pokazywane przykłady, a także podjąć się własnej ich oceny.

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu

12 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu. Przybyłych studentów oraz gości przywitała dr Gabriela Kryk, Prezes Stowarzyszenia. Następnie głos zabrali goście specjalni: Wiceprezydent Miasta Racibórz – Michał Fita oraz wicestarosta – Marek Kurpis. Kolejnym ważnym elementem uroczystości był akt immatrykulacji, czyli przyjęcia nowych studentów. Podczas uroczystości odbył się wykład inauguracyjny pn.: Kocham muzykę, który poprowadził mgr Franciszek Borysowicz, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrygent, aranżer, organizator życia muzycznego, nauczyciel akademicki. Został również przedstawiony plan zajęć UD na nowy rok akademicki oraz wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Naszym studentom życzymy pasji w zgłębianiu wiedzy i odkrywaniu świat.

 

WSPOMNIENIA Z ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO

Na ostatnim wykładzie w roku akademickim 2018/2019 studenci i ich rodzice mogli dowiedzieć się czym jest dźwięk i poznać jego własności. Dowiedzieli się czym jest fala dźwiękowa i jak rozchodzi się w zależności od ośrodka. Na wykładzie prezentowane były różne źródła dźwięku, które studenci mogli dotknąć i poczuć drgania wywołujące dźwięk.
Po części teoretycznej przeprowadzone zostały doświadczenia obrazujące falę dźwiękową stąd tytuł wykładu. Doświadczenia badały wpływ fal dźwiękowych na ciała we wszystkich stanach skupienia od ciał stałych do gazów. Ostatnim
i najbardziej wyczekiwanym doświadczeniem była prezentacja Tuby Rubensa. Przy jej pomocy można było zobaczyć falę stojącą w postaci płomieni. Badana była długość i wysokość fali w zależności od częstotliwości generowanego tonu. Na koniec prezentowane były płomienie „tańczące” w rytm popularnych piosenek.
Podczas zakończenia roku akademickiego nie zabrakło także słowa wstępnego, które wygłosił Wicestarosta – Marek Kurpis oraz podziękowań i dyplomów, które wręczał Prezydent Raciborza – Dariusz Polowy. Było także wspólne zdjęcie i słodki poczęstunek.
Studentom i Rodzicom dziękujemy za wspólnie spędzony rok akademicki i zapraszamy do udziału w interesujących zajęciach w nowym roku – 2019/2020, którego inauguracja odbędzie się już niebawem, czyli w październiku 2019 (o szczegółach poinformujemy we wrześniu).
Tymczasem życzymy MIŁYCH I BEZPIECZNYCH DALSZYCH WAKACJI!

Kontakt