Podsumowanie

PLAKAT a3

Zakończyło się trwające od marca 2017 roku zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji, a  współfinansowane przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej.

Od kwietnia do listopada 2017 roku w dziesięciu raciborskich szkołach odbyło się 80 godzin pozalekcyjnych zajęć (po 8 w każdej ze szkół), podczas których 150 trzecioklasistów, a potem czwartoklasistów, poprzez różnorodne formy aktywności, było wdrażanych do rozsądnego gospodarowania finansami.

Każde zajęcia dzięki połączeniu teorii z praktyką dostarczały uczniom wielu wrażeń. Szczególną rolę odegrały ostatnie  – dwugodzinne, podczas których uczniowie nie tylko uzyskali odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące pożyczania pieniędzy, długu, kredytu i wpływu reklamy na życie człowieka, lecz także mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Zadaniem każdego dziecka było znalezienie 10 „ekonomicznych” słów, które ukryły się w gąszczu liter oraz rozwiązanie krzyżówki związanej z tematyką poruszaną podczas wszystkich zajęć. Pierwsze zadanie dla większości z nich było dosyć proste, jednak drugie przysporzyło im wielu trudności i w każdej z grup wymagało podpowiedzi ze strony prowadzącej zajęcia, a czasami rozwiązywania zbiorowego. Jeszcze większych emocji dostarczył dzieciom quiz dotyczący pieniędzy, z którym poradziły sobie całkiem nieźle. Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności także podczas pracy w grupach. Zadanie polegało na stworzeniu reklamy społecznej dotyczącej zajęć w których uczestniczyły, czyli edukacji finansowej. Przyjemnie było popatrzeć na ich organizację pracy, podział zadań w grupie i zaangażowanie. Podczas zajęć nie zabrakło nagród za poprawne odpowiedzi i aktywność.

Na koniec dzieci otrzymały zaświadczenie i długopis. W karcie ewaluacyjnej wyrażały zadowolenie i chęć kontynuacji zajęć.

 

 

 

 

 

 

PLAKAT a3

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI

W październiku odbyły się kolejne zajęcia pozalekcyjne z Edukacji Finansowej Dzieci. Ich uczestnicy – już uczniowie klasy czwartej  – przedstawiali swoje pierwsze budżety, które opracowywali podczas przerwy wakacyjnej. Były całkiem poprawne. Ci, którzy nie wykonali zadania otrzymali jeszcze szansę na sprawdzenie swoich umiejętności
i przedstawienie ich na zajęciach końcowych, które rozpoczną się już niebawem.

Dwugodzinne spotkanie było także okazją do odpowiedzi na pytania:

  1. Czym płacimy?
  2. Jak i gdzie możemy lokować nasze pieniądze?

Uczniowie poznali cechy pieniądza, rodzaje płatności i wybrane waluty świata – monety oraz banknoty, w tym polskie. Uczyli się odróżniać pieniądze prawdziwe od fałszywych. Można powiedzieć, że wręcz z entuzjazmem dotykali i oglądali banknoty, a szczególnie ten o wartości 500 PLN.

Z zainteresowaniem słuchali informacji na temat kwalifikacji jakie muszą zdobyć, aby w przyszłości zostać bankowcem. Zaskoczeniem była dla nich wiadomość związana z pomysłem powstania pierwszego bankomatu, czyli automatem do wydawania czekolady.

Zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci współfinansowane jest przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej, a realizuje je Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.

 

 

RACIBÓRZ – MOJE MIASTO

PLAKAT

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, konsumpcyjnego trybu życia i zaniku wartości –  służących godnej, ludzkiej egzystencji – istnieje coraz większa potrzeba ukazywania dzieciom historii własnego miasta, zakorzeniania dziecka w jego regionalnym środowisku. Poczucie tożsamości, stanowi nie tylko drogę prowadzącą do identyfikacji
z małą i wielką ojczyzną, lecz także korzystnie wpływa na rozwój osobowości człowieka. Mała ojczyzna to miasto, wieś, przedszkole, rodzina. Uczy ona jak żyć i pracować dla swego regionu, kraju, co jest szczególnie ważne współcześnie.

Mając to na uwadze Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji opracowało zadanie publiczne pn. RACIBÓRZ –  MOJE MIASTO, które  skierowane zostało do dzieci raciborskich przedszkoli (łącznie 1564 osób) oraz do ich nauczycieli (140 osób), a także zainteresowanych rodziców. Jego realizacja bez wątpienia  sprzyjała  przybliżeniu  dzieciom wiedzy o Raciborzu, gdyż przez miesiąc w przedszkolach pod kierunkiem nauczycieli i rodziców przygotowywały pracę plastyczną oraz program, który wybrana grupa  prezentowała podczas spotkania  w dniu 2 VI 2017 roku w  sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury.

Spotkanie przebiegało w dwóch grupach – wg wcześniej ustalonego i zaakceptowanego planu: I grupa (ZSP 1; ZSP 2; ZSP 3; ZSP 4; P3; P14; P16; P23),  II grupa  (P 10; P 11; P 12; P 13; P 15; P 20; P 26). Prowadziła je, w stroju śląskim, pani Marta Fojcik – Sekretarz Stowarzyszenia, na co dzień nauczycielka przedszkola w ZSP nr 1 w Raciborzu. Rozpoczęła je śpiewając utwór Czesława Niemena – „Moje Miasto”, a w trakcie spotkania uczyła dzieci refrenu swojej autorskiej piosenki „Raciborskie okolice”. Należy zwrócić uwagę na różnorodność występów dzieci m.in. w postaci tańców, wierszy, piosenek, gry na instrumentach oraz scenek i przedstawień wraz z przygotowaną scenografią             i kostiumami. Na wyróżnienie zasługuje także ustalona wcześniej „dyscyplina czasowa” i dynamika oraz płynność wystąpień (każda grupa na prezentację miała 10 minut) – to było naprawdę imponujące. W nagrodę każde przedszkole – po zaprezentowaniu się na scenie otrzymało książkę E. Wawoczny „Legendy i podania ziemi raciborskiej”. Zainteresowane dzieci otrzymały również karteczki z pieczątkami księżniczek do pokolorowania, a także miały okazję do pomalowania sobie twarzy lub ręki w wykonaniu wolontariuszek Stowarzyszenia (wzory związane z tematyką spotkania). Nie zabrakło również okrzyków o Raciborzu, uśmiechów, zasłużonych oklasków, słodkiego poczęstunku dla dzieci oraz podziękowań dla nauczycieli i rodziców.

Wielu emocji wszystkim uczestnikom dostarczył pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych z wykorzystaniem mieczy, toporów i włóczni w wykonaniu  Stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry oraz możliwość przymierzenia całego uzbrojenia.

Prace plastyczne ustawione na sztalugach w holu Raciborskiego Centrum Kultury stanowiły ekspozycję, którą można było oglądać nie tylko w dniu spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI

Tuż przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego w raciborskich szkołach podstawowych odbywały się ostatnie zajęcia pozalekcyjne z Edukacji Finansowej dla uczniów klasy trzeciej.

Od kwietnia – do czerwca 2017 roku w dziesięciu szkołach odbyło się 40 godzin takich zajęć (po 4 w każdej ze szkół), podczas których 150 trzecioklasistów, poprzez różnorodne formy aktywności – zarówno zbiorowe,  indywidualne i grupowe, miało możliwość uzyskania odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Do czego służą pieniądze? Skąd się wzięły?
  2. Dlaczego dorośli pracują?
  3. Co to jest wydawanie, oszczędzanie, dawanie?
  4. Co to jest budżet domowy?

Bez wątpienia służyła temu także wykorzystana podczas zajęć polimetodyczność, wśród której nie zabrakło pracy z tekstem, dyskusji, burzy mózgów i gier dydaktycznych. Znaczącą rolę w procesie konstruowania przez młodszych uczniów wiedzy z zakresu edukacji finansowej odegrały również różnorodne środki dydaktyczne – zarówno te konwencjonalne, jak i techniczne, dostosowane do celów i tematyki zajęć. Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się prezentacjom multimedialnym, a wręcz z euforią przyjęli na własność trzy skarbonki, które uatrakcyjniły realizację tematów zajęć oraz będą im pomocne przy próbie opracowania pierwszego budżetu podczas przerwy wakacyjnej. Czy sobie z tym poradzą? Zobaczymy już na pierwszych zajęciach w klasie czwartej.

Zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci współfinansowane jest przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej, a realizuje je  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.

 

Ramowy plan spotkania w RCK

Raciborskie Centrum Kultury

ul. Chopina 21 (sala widowiskowa)

2 VI 2017

RAMOWY PLAN SPOTKANIA

 

I grupa (ZSP 1; ZSP 2; ZSP 3; ZSP 4; P3; P14; P16; P23)

9.00 – 9.05 – Powitanie gości

9.05 – 9.15 – Występ dzieci z ZSP 1 (wiersz, piosenka, mini taniec)

9.15 – 9.25 – Występ dzieci z ZSP 2 (wiersz i 2 tańce ludowe)

9.25 – 9.35 – Występ dzieci z ZSP 3 (taniec „Zajączek”)

9.35 – 9.45 – Występ dzieci z ZSP 4 (piosenka polska i niemiecka)

9.45  – 9.55 – Występ dzieci z P 3 (taniec motyli, wierszyk, „Calineczka”; piosenka ekologiczna, taniec kwiatów)

9.55 – 10.05 – Występ dzieci z P 14 (piosenka „Nasze przedszkole”, wiersz „Nasz Racibórz”, piosenka „Szła dzieweczka.”, wiersz o Raciborzu, piosenka „Dzieweczko ze Śląska”, wiersz „Racibórz – moje miasto”, piosenka „Niech żyje nam śląska ziemia”)

10.05 – 10.15 – Występ dzieci z P 16 (2 tańce, wierszyk)

10.15 – 10.25 – Występ dzieci z P 23 (taniec śląski „Grozik”)

10.25 – 10.30 – przerwa

10.30 – 11.00 – Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry pokaz walki wojów wczesnośredniowiecznych (w pokazie uczestniczą wszystkie przedszkola –  grupa I i II)

II grupa (P 10; P 11; P 12; P 13; P 15; P 20; P 26)

11.00 – 11. 05 – Powitanie gości

11.05 – 11. 15 – Występ dzieci z P 10 (gra na flecie , utwory:„Wyszły w pole kurki trzy”, „Siała baba mak”, „Mało nas”, „Poszło dziewczę po ziele”, wierszyk „Raciborzanka”, tańce: „Polka śląska”, „Polka dziadek”)

11.15 – 11. 25 – Występ dzieci z P 11 (przedstawienie „Bajka o Raciborku”)

11.25 – 11. 35 – Występ dzieci z P 12 (scenka pt: „Złamane koło” oraz wiązanka tańców śląskich: „Koziorajka”, „Grozik” i „ Nie chcę cie znać”)

11.35 – 11. 45 – Występ dzieci z P 13 (przedstawienie „Królewna Śnieżka”)

11.45 – 11. 55 – Występ dzieci z P 15 (taniec do piosenki: „Jestem Polką i Polakiem” oraz piosenka autorska „Kochany Racibórz”

11.55 – 12. 05 – Występ dzieci z P 20 (wiersz, piosenka o Raciborzu)

12.05 – 12. 15 – Występ dzieci z P 26 (wierszyk)

12. 15 – 12. 30 – Zakończenie spotkania

 

Edukacja Finansowa Dzieci

W kwietniu odbyły się pierwsze z ośmiu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klasy III, IV szkoły podstawowej.
Zajęcia pn. EDUKACJA FINANSOWA DZIECI prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji. Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej.
W zajęciach uczestniczy 150 uczniów z dziesięciu raciborskich placówek.
Nadrzędnym celem działań podejmowanych w ramach zajęć jest próba wdrażania dzieci do rozsądnego gospodarowania finansami, aby w przyszłości nie miały problemów z ich zarządzaniem – w myśl przysłowia – „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”.
Intencją realizacji zadania jest przyczynienie się (chociażby w minimalnym stopniu) do niwelowania podstawowych błędów finansowych, z którymi niejednokrotnie borykają się osoby dorosłe, co pozwoli dzieciom w przyszłości uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień i da nadzieję na życie w poczuciu „wolności finansowej”.

Zdjęcie użytkownika Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu.

 

 

 

Racibórz – moje miasto

Racibórz – Moje Miasto

Zadanie pn. RACIBÓRZ –  MOJE MIASTO skierowane zostało do raciborskich przedszkoli. Ze względu na to, że ważnym zadaniem edukacji w wieku 3-6 lat jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i wewnętrznej motywacji do uczenia się Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji podjęło się  zadania, które koncentruje się na wartościowaniu wykonywanych przez dzieci czynności tak, by umożliwić im aktywność w wymiarze emocjonalnym (motywacja i przeżywanie), intelektualnym (myślenie i odkrywanie), sensorycznym (obserwacja i spostrzeganie), motorycznym (manipulowanie, działanie), recepcyjnym (przyjmowanie informacji słownych) i werbalnym (ekspresja słowna, dyskusja).

Zadanie ma sprzyjać  przybliżeniu  dzieciom wiedzy o Raciborzu,  o regionie w którym żyją, chodzą do przedszkola oraz rozbudzić ich patriotyzm lokalny.

Etapy realizacji zadania:

  1. Praca własna przedszkola – przygotowanie do prezentacji zadania.
  2. Prezentacja zadania w Raciborskim Centrum Kultury (występy przedszkoli; pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych z wykorzystaniem mieczy, toporów i włóczni; wystawa prac przedszkoli).

 

Kontakt