RACIBÓRZ – MOJE MIASTO

PLAKAT

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, konsumpcyjnego trybu życia i zaniku wartości –  służących godnej, ludzkiej egzystencji – istnieje coraz większa potrzeba ukazywania dzieciom historii własnego miasta, zakorzeniania dziecka w jego regionalnym środowisku. Poczucie tożsamości, stanowi nie tylko drogę prowadzącą do identyfikacji
z małą i wielką ojczyzną, lecz także korzystnie wpływa na rozwój osobowości człowieka. Mała ojczyzna to miasto, wieś, przedszkole, rodzina. Uczy ona jak żyć i pracować dla swego regionu, kraju, co jest szczególnie ważne współcześnie.

Mając to na uwadze Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji opracowało zadanie publiczne pn. RACIBÓRZ –  MOJE MIASTO, które  skierowane zostało do dzieci raciborskich przedszkoli (łącznie 1564 osób) oraz do ich nauczycieli (140 osób), a także zainteresowanych rodziców. Jego realizacja bez wątpienia  sprzyjała  przybliżeniu  dzieciom wiedzy o Raciborzu, gdyż przez miesiąc w przedszkolach pod kierunkiem nauczycieli i rodziców przygotowywały pracę plastyczną oraz program, który wybrana grupa  prezentowała podczas spotkania  w dniu 2 VI 2017 roku w  sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury.

Spotkanie przebiegało w dwóch grupach – wg wcześniej ustalonego i zaakceptowanego planu: I grupa (ZSP 1; ZSP 2; ZSP 3; ZSP 4; P3; P14; P16; P23),  II grupa  (P 10; P 11; P 12; P 13; P 15; P 20; P 26). Prowadziła je, w stroju śląskim, pani Marta Fojcik – Sekretarz Stowarzyszenia, na co dzień nauczycielka przedszkola w ZSP nr 1 w Raciborzu. Rozpoczęła je śpiewając utwór Czesława Niemena – „Moje Miasto”, a w trakcie spotkania uczyła dzieci refrenu swojej autorskiej piosenki „Raciborskie okolice”. Należy zwrócić uwagę na różnorodność występów dzieci m.in. w postaci tańców, wierszy, piosenek, gry na instrumentach oraz scenek i przedstawień wraz z przygotowaną scenografią             i kostiumami. Na wyróżnienie zasługuje także ustalona wcześniej „dyscyplina czasowa” i dynamika oraz płynność wystąpień (każda grupa na prezentację miała 10 minut) – to było naprawdę imponujące. W nagrodę każde przedszkole – po zaprezentowaniu się na scenie otrzymało książkę E. Wawoczny „Legendy i podania ziemi raciborskiej”. Zainteresowane dzieci otrzymały również karteczki z pieczątkami księżniczek do pokolorowania, a także miały okazję do pomalowania sobie twarzy lub ręki w wykonaniu wolontariuszek Stowarzyszenia (wzory związane z tematyką spotkania). Nie zabrakło również okrzyków o Raciborzu, uśmiechów, zasłużonych oklasków, słodkiego poczęstunku dla dzieci oraz podziękowań dla nauczycieli i rodziców.

Wielu emocji wszystkim uczestnikom dostarczył pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych z wykorzystaniem mieczy, toporów i włóczni w wykonaniu  Stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry oraz możliwość przymierzenia całego uzbrojenia.

Prace plastyczne ustawione na sztalugach w holu Raciborskiego Centrum Kultury stanowiły ekspozycję, którą można było oglądać nie tylko w dniu spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy plan spotkania w RCK

Raciborskie Centrum Kultury

ul. Chopina 21 (sala widowiskowa)

2 VI 2017

RAMOWY PLAN SPOTKANIA

 

I grupa (ZSP 1; ZSP 2; ZSP 3; ZSP 4; P3; P14; P16; P23)

9.00 – 9.05 – Powitanie gości

9.05 – 9.15 – Występ dzieci z ZSP 1 (wiersz, piosenka, mini taniec)

9.15 – 9.25 – Występ dzieci z ZSP 2 (wiersz i 2 tańce ludowe)

9.25 – 9.35 – Występ dzieci z ZSP 3 (taniec „Zajączek”)

9.35 – 9.45 – Występ dzieci z ZSP 4 (piosenka polska i niemiecka)

9.45  – 9.55 – Występ dzieci z P 3 (taniec motyli, wierszyk, „Calineczka”; piosenka ekologiczna, taniec kwiatów)

9.55 – 10.05 – Występ dzieci z P 14 (piosenka „Nasze przedszkole”, wiersz „Nasz Racibórz”, piosenka „Szła dzieweczka.”, wiersz o Raciborzu, piosenka „Dzieweczko ze Śląska”, wiersz „Racibórz – moje miasto”, piosenka „Niech żyje nam śląska ziemia”)

10.05 – 10.15 – Występ dzieci z P 16 (2 tańce, wierszyk)

10.15 – 10.25 – Występ dzieci z P 23 (taniec śląski „Grozik”)

10.25 – 10.30 – przerwa

10.30 – 11.00 – Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry pokaz walki wojów wczesnośredniowiecznych (w pokazie uczestniczą wszystkie przedszkola –  grupa I i II)

II grupa (P 10; P 11; P 12; P 13; P 15; P 20; P 26)

11.00 – 11. 05 – Powitanie gości

11.05 – 11. 15 – Występ dzieci z P 10 (gra na flecie , utwory:„Wyszły w pole kurki trzy”, „Siała baba mak”, „Mało nas”, „Poszło dziewczę po ziele”, wierszyk „Raciborzanka”, tańce: „Polka śląska”, „Polka dziadek”)

11.15 – 11. 25 – Występ dzieci z P 11 (przedstawienie „Bajka o Raciborku”)

11.25 – 11. 35 – Występ dzieci z P 12 (scenka pt: „Złamane koło” oraz wiązanka tańców śląskich: „Koziorajka”, „Grozik” i „ Nie chcę cie znać”)

11.35 – 11. 45 – Występ dzieci z P 13 (przedstawienie „Królewna Śnieżka”)

11.45 – 11. 55 – Występ dzieci z P 15 (taniec do piosenki: „Jestem Polką i Polakiem” oraz piosenka autorska „Kochany Racibórz”

11.55 – 12. 05 – Występ dzieci z P 20 (wiersz, piosenka o Raciborzu)

12.05 – 12. 15 – Występ dzieci z P 26 (wierszyk)

12. 15 – 12. 30 – Zakończenie spotkania

 

Racibórz – moje miasto

Racibórz – Moje Miasto

Zadanie pn. RACIBÓRZ –  MOJE MIASTO skierowane zostało do raciborskich przedszkoli. Ze względu na to, że ważnym zadaniem edukacji w wieku 3-6 lat jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i wewnętrznej motywacji do uczenia się Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji podjęło się  zadania, które koncentruje się na wartościowaniu wykonywanych przez dzieci czynności tak, by umożliwić im aktywność w wymiarze emocjonalnym (motywacja i przeżywanie), intelektualnym (myślenie i odkrywanie), sensorycznym (obserwacja i spostrzeganie), motorycznym (manipulowanie, działanie), recepcyjnym (przyjmowanie informacji słownych) i werbalnym (ekspresja słowna, dyskusja).

Zadanie ma sprzyjać  przybliżeniu  dzieciom wiedzy o Raciborzu,  o regionie w którym żyją, chodzą do przedszkola oraz rozbudzić ich patriotyzm lokalny.

Etapy realizacji zadania:

  1. Praca własna przedszkola – przygotowanie do prezentacji zadania.
  2. Prezentacja zadania w Raciborskim Centrum Kultury (występy przedszkoli; pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych z wykorzystaniem mieczy, toporów i włóczni; wystawa prac przedszkoli).

 

Kontakt