lipiec 13, 2017 administrator

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI

Tuż przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego w raciborskich szkołach podstawowych odbywały się ostatnie zajęcia pozalekcyjne z Edukacji Finansowej dla uczniów klasy trzeciej.

Od kwietnia – do czerwca 2017 roku w dziesięciu szkołach odbyło się 40 godzin takich zajęć (po 4 w każdej ze szkół), podczas których 150 trzecioklasistów, poprzez różnorodne formy aktywności – zarówno zbiorowe,  indywidualne i grupowe, miało możliwość uzyskania odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Do czego służą pieniądze? Skąd się wzięły?
  2. Dlaczego dorośli pracują?
  3. Co to jest wydawanie, oszczędzanie, dawanie?
  4. Co to jest budżet domowy?

Bez wątpienia służyła temu także wykorzystana podczas zajęć polimetodyczność, wśród której nie zabrakło pracy z tekstem, dyskusji, burzy mózgów i gier dydaktycznych. Znaczącą rolę w procesie konstruowania przez młodszych uczniów wiedzy z zakresu edukacji finansowej odegrały również różnorodne środki dydaktyczne – zarówno te konwencjonalne, jak i techniczne, dostosowane do celów i tematyki zajęć. Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się prezentacjom multimedialnym, a wręcz z euforią przyjęli na własność trzy skarbonki, które uatrakcyjniły realizację tematów zajęć oraz będą im pomocne przy próbie opracowania pierwszego budżetu podczas przerwy wakacyjnej. Czy sobie z tym poradzą? Zobaczymy już na pierwszych zajęciach w klasie czwartej.

Zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci współfinansowane jest przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej, a realizuje je  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.