maj 23, 2017 administrator

Edukacja Finansowa Dzieci

W kwietniu odbyły się pierwsze z ośmiu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klasy III, IV szkoły podstawowej.
Zajęcia pn. EDUKACJA FINANSOWA DZIECI prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji. Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej.
W zajęciach uczestniczy 150 uczniów z dziesięciu raciborskich placówek.
Nadrzędnym celem działań podejmowanych w ramach zajęć jest próba wdrażania dzieci do rozsądnego gospodarowania finansami, aby w przyszłości nie miały problemów z ich zarządzaniem – w myśl przysłowia – „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”.
Intencją realizacji zadania jest przyczynienie się (chociażby w minimalnym stopniu) do niwelowania podstawowych błędów finansowych, z którymi niejednokrotnie borykają się osoby dorosłe, co pozwoli dzieciom w przyszłości uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień i da nadzieję na życie w poczuciu „wolności finansowej”.

Zdjęcie użytkownika Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu.