Październik 8, 2019 administrator

Inauguracja 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 12.10.2019 o godzinie 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (ul. Słowackiego 55).
W programie spotkania m.in.:
immatrykulacja, uroczyste przyjęcie nowych studentów, wykład inauguracyjny pn.: Kocham muzykę – mgr Franciszek Borysowicz,
absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrygent, aranżer, organizator życia muzycznego, nauczyciel akademicki, przedstawienie planu zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020, wspólne zdjęcie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY STUDENTÓW ORAZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW!