Marzec 1, 2020 administrator

Obserwatorium Geofizyczne

Podczas ostatnich zajęć studenci dowiedzieli się, że w piwnicy Obserwatorium Geofizycznego w Raciborzu na głębokości trzech metrów znajdują się trzy sejsmografy mechaniczne zaprojektowane i zbudowane przez prof. Carla Mainkę, dwa wahadła poziome (północ–południe, wschód–zachód) i jedno wahadło pionowe. Każdy z sejsmografów ma własne urządzenie rejestracyjne, badany sygnał jest kreślony rysikiem na taśmie papierowej kopconej sadzą. Czas rejestracji jest kontrolowany kontaktowym zegarem wahadłowym. Obserwatorium ma status zabytku, jest skarbem pod względem architektonicznym i naukowym. Dzięki staraniom Instytutu Geofizyki PAN, Miasta Racibórz i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach budynek obserwatorium został w ubiegłym roku gruntownie odrestaurowany. Obserwatorium założył prof. dr Carl Mainka, jeden z pionierów europejskiej sejsmologii, teoretyk i konstruktor sejsmografów mechanicznych. Główną przyczyną wybudowania stacji badawczej w Raciborzu były badania geofizyczne tąpnięć górniczych, wywołanych wydobyciem węgla kamiennego, wskutek których powstawały poważne szkody górnicze w mieście.

Studentom przedstawiono także budowę Ziemi i jej miejsce w kosmosie, przyczyny powstawania trzęsień ziemi (naturalne i wywołane działalnością człowieka), ideę budowy sejsmometru (model 3 wahadeł) i sposoby rejestracji sygnałów (pokaz indukowania prądu – cewka z Galwanometrem; sejsmometr i geofon z oscyloskopem).

Zajęcia przeprowadził mgr Jan Kalabiński, Stowarzyszenie „SKALA” na Rzecz Raciborskiego Obserwatorium Geofizycznego. Dziękujemy!