Maj 23, 2017 administrator

Racibórz – moje miasto

Racibórz – Moje Miasto

Zadanie pn. RACIBÓRZ –  MOJE MIASTO skierowane zostało do raciborskich przedszkoli. Ze względu na to, że ważnym zadaniem edukacji w wieku 3-6 lat jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i wewnętrznej motywacji do uczenia się Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji podjęło się  zadania, które koncentruje się na wartościowaniu wykonywanych przez dzieci czynności tak, by umożliwić im aktywność w wymiarze emocjonalnym (motywacja i przeżywanie), intelektualnym (myślenie i odkrywanie), sensorycznym (obserwacja i spostrzeganie), motorycznym (manipulowanie, działanie), recepcyjnym (przyjmowanie informacji słownych) i werbalnym (ekspresja słowna, dyskusja).

Zadanie ma sprzyjać  przybliżeniu  dzieciom wiedzy o Raciborzu,  o regionie w którym żyją, chodzą do przedszkola oraz rozbudzić ich patriotyzm lokalny.

Etapy realizacji zadania:

  1. Praca własna przedszkola – przygotowanie do prezentacji zadania.
  2. Prezentacja zadania w Raciborskim Centrum Kultury (występy przedszkoli; pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych z wykorzystaniem mieczy, toporów i włóczni; wystawa prac przedszkoli).