Styczeń 11, 2020 administrator

Wspólne muzykowanie

Zainteresowania odgrywają ważną rolę w życiu oraz mają wielki wpływ na zachowania
i postawy człowieka. Podczas ostatnich zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, które odbyły się 11 stycznia 2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Raciborzu swoje niektóre zainteresowania, hobby przedstawił Pan Michał Fita Wiceprezydent Raciborza. Studenci z zaciekawieniem słuchali wypowiedzi na temat jego zainteresowań bębnami oraz historii związanej z aktywnością muzyczną i tworzeniem własnej kolekcji instrumentów, z którą częściowo mogli się zapoznać. Wiele pozytywnych emocji towarzyszyło także uczestnikom zajęć podczas wspólnej, spontanicznej gry na instrumentach w rytm nadany przez naszego gościa.

Panie Wiceprezydencie – bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze wspólne muzykowanie!