Marzec 15, 2019 administrator

Zagrożone gatunki polskiej fauny

9 marca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbył się wykład interaktywny nt. Zagrożone gatunki polskiej fauny. Został on poprowadzony przez mgr inż. Elżbietę Wójtowicz, Kierowniczkę Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej. Studenci poznali zagrożone gatunki polskiej fauny i działania leśników oraz przyrodników związane z ich ochroną i przywracaniem do środowiska.
Dziękujemy pani mgr inż. Wójtowicz za ciekawą prelekcję.