listopad 13, 2017 administrator

PLAKAT a3

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI

W październiku odbyły się kolejne zajęcia pozalekcyjne z Edukacji Finansowej Dzieci. Ich uczestnicy – już uczniowie klasy czwartej  – przedstawiali swoje pierwsze budżety, które opracowywali podczas przerwy wakacyjnej. Były całkiem poprawne. Ci, którzy nie wykonali zadania otrzymali jeszcze szansę na sprawdzenie swoich umiejętności
i przedstawienie ich na zajęciach końcowych, które rozpoczną się już niebawem.

Dwugodzinne spotkanie było także okazją do odpowiedzi na pytania:

  1. Czym płacimy?
  2. Jak i gdzie możemy lokować nasze pieniądze?

Uczniowie poznali cechy pieniądza, rodzaje płatności i wybrane waluty świata – monety oraz banknoty, w tym polskie. Uczyli się odróżniać pieniądze prawdziwe od fałszywych. Można powiedzieć, że wręcz z entuzjazmem dotykali i oglądali banknoty, a szczególnie ten o wartości 500 PLN.

Z zainteresowaniem słuchali informacji na temat kwalifikacji jakie muszą zdobyć, aby w przyszłości zostać bankowcem. Zaskoczeniem była dla nich wiadomość związana z pomysłem powstania pierwszego bankomatu, czyli automatem do wydawania czekolady.

Zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci współfinansowane jest przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej, a realizuje je Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.