Lipiec 14, 2017 administrator

RACIBÓRZ – MOJE MIASTO

PLAKAT

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, konsumpcyjnego trybu życia i zaniku wartości –  służących godnej, ludzkiej egzystencji – istnieje coraz większa potrzeba ukazywania dzieciom historii własnego miasta, zakorzeniania dziecka w jego regionalnym środowisku. Poczucie tożsamości, stanowi nie tylko drogę prowadzącą do identyfikacji
z małą i wielką ojczyzną, lecz także korzystnie wpływa na rozwój osobowości człowieka. Mała ojczyzna to miasto, wieś, przedszkole, rodzina. Uczy ona jak żyć i pracować dla swego regionu, kraju, co jest szczególnie ważne współcześnie.

Mając to na uwadze Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji opracowało zadanie publiczne pn. RACIBÓRZ –  MOJE MIASTO, które  skierowane zostało do dzieci raciborskich przedszkoli (łącznie 1564 osób) oraz do ich nauczycieli (140 osób), a także zainteresowanych rodziców. Jego realizacja bez wątpienia  sprzyjała  przybliżeniu  dzieciom wiedzy o Raciborzu, gdyż przez miesiąc w przedszkolach pod kierunkiem nauczycieli i rodziców przygotowywały pracę plastyczną oraz program, który wybrana grupa  prezentowała podczas spotkania  w dniu 2 VI 2017 roku w  sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury.

Spotkanie przebiegało w dwóch grupach – wg wcześniej ustalonego i zaakceptowanego planu: I grupa (ZSP 1; ZSP 2; ZSP 3; ZSP 4; P3; P14; P16; P23),  II grupa  (P 10; P 11; P 12; P 13; P 15; P 20; P 26). Prowadziła je, w stroju śląskim, pani Marta Fojcik – Sekretarz Stowarzyszenia, na co dzień nauczycielka przedszkola w ZSP nr 1 w Raciborzu. Rozpoczęła je śpiewając utwór Czesława Niemena – „Moje Miasto”, a w trakcie spotkania uczyła dzieci refrenu swojej autorskiej piosenki „Raciborskie okolice”. Należy zwrócić uwagę na różnorodność występów dzieci m.in. w postaci tańców, wierszy, piosenek, gry na instrumentach oraz scenek i przedstawień wraz z przygotowaną scenografią             i kostiumami. Na wyróżnienie zasługuje także ustalona wcześniej „dyscyplina czasowa” i dynamika oraz płynność wystąpień (każda grupa na prezentację miała 10 minut) – to było naprawdę imponujące. W nagrodę każde przedszkole – po zaprezentowaniu się na scenie otrzymało książkę E. Wawoczny „Legendy i podania ziemi raciborskiej”. Zainteresowane dzieci otrzymały również karteczki z pieczątkami księżniczek do pokolorowania, a także miały okazję do pomalowania sobie twarzy lub ręki w wykonaniu wolontariuszek Stowarzyszenia (wzory związane z tematyką spotkania). Nie zabrakło również okrzyków o Raciborzu, uśmiechów, zasłużonych oklasków, słodkiego poczęstunku dla dzieci oraz podziękowań dla nauczycieli i rodziców.

Wielu emocji wszystkim uczestnikom dostarczył pokaz walk wojów wczesnośredniowiecznych z wykorzystaniem mieczy, toporów i włóczni w wykonaniu  Stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry oraz możliwość przymierzenia całego uzbrojenia.

Prace plastyczne ustawione na sztalugach w holu Raciborskiego Centrum Kultury stanowiły ekspozycję, którą można było oglądać nie tylko w dniu spotkania.