Podsumowanie

PLAKAT a3

Zakończyło się trwające od marca 2017 roku zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji, a  współfinansowane przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej.

Od kwietnia do listopada 2017 roku w dziesięciu raciborskich szkołach odbyło się 80 godzin pozalekcyjnych zajęć (po 8 w każdej ze szkół), podczas których 150 trzecioklasistów, a potem czwartoklasistów, poprzez różnorodne formy aktywności, było wdrażanych do rozsądnego gospodarowania finansami.

Każde zajęcia dzięki połączeniu teorii z praktyką dostarczały uczniom wielu wrażeń. Szczególną rolę odegrały ostatnie  – dwugodzinne, podczas których uczniowie nie tylko uzyskali odpowiedź na nurtujące ich pytania dotyczące pożyczania pieniędzy, długu, kredytu i wpływu reklamy na życie człowieka, lecz także mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Zadaniem każdego dziecka było znalezienie 10 „ekonomicznych” słów, które ukryły się w gąszczu liter oraz rozwiązanie krzyżówki związanej z tematyką poruszaną podczas wszystkich zajęć. Pierwsze zadanie dla większości z nich było dosyć proste, jednak drugie przysporzyło im wielu trudności i w każdej z grup wymagało podpowiedzi ze strony prowadzącej zajęcia, a czasami rozwiązywania zbiorowego. Jeszcze większych emocji dostarczył dzieciom quiz dotyczący pieniędzy, z którym poradziły sobie całkiem nieźle. Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności także podczas pracy w grupach. Zadanie polegało na stworzeniu reklamy społecznej dotyczącej zajęć w których uczestniczyły, czyli edukacji finansowej. Przyjemnie było popatrzeć na ich organizację pracy, podział zadań w grupie i zaangażowanie. Podczas zajęć nie zabrakło nagród za poprawne odpowiedzi i aktywność.

Na koniec dzieci otrzymały zaświadczenie i długopis. W karcie ewaluacyjnej wyrażały zadowolenie i chęć kontynuacji zajęć.

 

 

 

 

 

 

PLAKAT a3

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI

W październiku odbyły się kolejne zajęcia pozalekcyjne z Edukacji Finansowej Dzieci. Ich uczestnicy – już uczniowie klasy czwartej  – przedstawiali swoje pierwsze budżety, które opracowywali podczas przerwy wakacyjnej. Były całkiem poprawne. Ci, którzy nie wykonali zadania otrzymali jeszcze szansę na sprawdzenie swoich umiejętności
i przedstawienie ich na zajęciach końcowych, które rozpoczną się już niebawem.

Dwugodzinne spotkanie było także okazją do odpowiedzi na pytania:

  1. Czym płacimy?
  2. Jak i gdzie możemy lokować nasze pieniądze?

Uczniowie poznali cechy pieniądza, rodzaje płatności i wybrane waluty świata – monety oraz banknoty, w tym polskie. Uczyli się odróżniać pieniądze prawdziwe od fałszywych. Można powiedzieć, że wręcz z entuzjazmem dotykali i oglądali banknoty, a szczególnie ten o wartości 500 PLN.

Z zainteresowaniem słuchali informacji na temat kwalifikacji jakie muszą zdobyć, aby w przyszłości zostać bankowcem. Zaskoczeniem była dla nich wiadomość związana z pomysłem powstania pierwszego bankomatu, czyli automatem do wydawania czekolady.

Zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci współfinansowane jest przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej, a realizuje je Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.

 

 

EDUKACJA FINANSOWA DZIECI

Tuż przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego w raciborskich szkołach podstawowych odbywały się ostatnie zajęcia pozalekcyjne z Edukacji Finansowej dla uczniów klasy trzeciej.

Od kwietnia – do czerwca 2017 roku w dziesięciu szkołach odbyło się 40 godzin takich zajęć (po 4 w każdej ze szkół), podczas których 150 trzecioklasistów, poprzez różnorodne formy aktywności – zarówno zbiorowe,  indywidualne i grupowe, miało możliwość uzyskania odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Do czego służą pieniądze? Skąd się wzięły?
  2. Dlaczego dorośli pracują?
  3. Co to jest wydawanie, oszczędzanie, dawanie?
  4. Co to jest budżet domowy?

Bez wątpienia służyła temu także wykorzystana podczas zajęć polimetodyczność, wśród której nie zabrakło pracy z tekstem, dyskusji, burzy mózgów i gier dydaktycznych. Znaczącą rolę w procesie konstruowania przez młodszych uczniów wiedzy z zakresu edukacji finansowej odegrały również różnorodne środki dydaktyczne – zarówno te konwencjonalne, jak i techniczne, dostosowane do celów i tematyki zajęć. Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się prezentacjom multimedialnym, a wręcz z euforią przyjęli na własność trzy skarbonki, które uatrakcyjniły realizację tematów zajęć oraz będą im pomocne przy próbie opracowania pierwszego budżetu podczas przerwy wakacyjnej. Czy sobie z tym poradzą? Zobaczymy już na pierwszych zajęciach w klasie czwartej.

Zadanie publiczne pn. Edukacja Finansowa Dzieci współfinansowane jest przez Miasto Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej, a realizuje je  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji.

 

Edukacja Finansowa Dzieci

W kwietniu odbyły się pierwsze z ośmiu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klasy III, IV szkoły podstawowej.
Zajęcia pn. EDUKACJA FINANSOWA DZIECI prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Autokreacji. Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Racibórz w ramach inicjatywy lokalnej.
W zajęciach uczestniczy 150 uczniów z dziesięciu raciborskich placówek.
Nadrzędnym celem działań podejmowanych w ramach zajęć jest próba wdrażania dzieci do rozsądnego gospodarowania finansami, aby w przyszłości nie miały problemów z ich zarządzaniem – w myśl przysłowia – „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”.
Intencją realizacji zadania jest przyczynienie się (chociażby w minimalnym stopniu) do niwelowania podstawowych błędów finansowych, z którymi niejednokrotnie borykają się osoby dorosłe, co pozwoli dzieciom w przyszłości uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień i da nadzieję na życie w poczuciu „wolności finansowej”.

Zdjęcie użytkownika Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu.

 

 

 

Kontakt